Director d'orquestres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director d'orquestres - Videos
 

Un fragment de l'Assaig del conte-concert Abofrapà i les espècies d'Albert Gumí amb... 60 joves contrabaixistes!!!